Privacy

LA BOMBA SPRL verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de werknemers van Ray & Jules op hello@ray-jules.com.  

Verwerkingsdoeleinden

La BOMBA SPRL verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met LA BOMBA SPRL verbonden zijn of met enige andere partner van RAY&JULES. LA BOMBA SPRL garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [aan te vullen];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 

Cookie declaration last updated on 25/02/2020:

Necessary (6)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
AWSALB analytics.sitewit.com Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. 6 days HTTP Cookie
AWSELB connect.sitewit.com Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. 6 days HTTP Cookie
CookieConsent ray-jules.com Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
PHPSESSID ray-jules.com Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie
PSaction__countPScount ray-jules.com Necessary for the shopping cart functionality on the website. Persistent HTML Local Storage
rc::c google.com This cookie is used to distinguish between humans and bots. Session HTML Local Storage

Statistics (5)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_ga ray-jules.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
_gat ray-jules.com Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP Cookie
_gid ray-jules.com Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie
_swa_u ray-jules.com Registers data on visitors' website-behaviour. This is used for internal analysis and website optimization. 999 days HTTP Cookie
PSecwid__shopping__cart__controller__storagePSlastPlace ray-jules.com This cookie contains a specific ID in order to distinguish visitors - This information allows the website to remember the visitor’s preferences, setting and secures the functionality of the shopping-basket. Persistent HTML Local Storage

Unclassified (5)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
_swa_u ray-jules.com Unclassified Persistent HTML Local Storage
20# ray-jules.com Unclassified Persistent HTML Local Storage
AWSALBCORS analytics.sitewit.com Unclassified 6 days HTTP Cookie
AWSELBCORS connect.sitewit.com Unclassified 6 days HTTP Cookie
PSecwid__document__referrerPSreferrer ray-jules.com Unclassified Persistent HTML Local Storage
Ray & jules logo